تبلیغات
وبلاگicon
تحلیل آمار سایت و وبلاگ ♥ ملکه حجاب♥
ارسال لینک

نظرات زیبا،وقت ارزشمند و تفکرات بزرگ خودتان را باما تقسیم کنید..


جمله ی روز
بودن با کسی که دوستش نداری
یا نبودن با کسی که دوستش داری
هر دو رنج است!
پس اگر همفکر خود را نیافتی مثل خدا
تنـــــــتهآ بآش....
+کوروش کبیر+

وبلاگ های زیرمجموعه:(روی آنها کلیک کنید)
روانشناسیگالری عکس
طرفدارانِ هَمیشَگی این وِب:
سلیمه جون  19ساله   از مشهد   پوشش:چادری     نسیم جون     15ساله   از تهران      پوشش:چادری
زهرا جون      15ساله    از کرج      پوشش:چادری     ریحانه سادات 15ساله   از اهواز       پوشش:چادری
نرگس جون   15ساله    ازشهرکرد پوشش:چادری      یاسمین جون   17ساله   از فسا      پوشش:چادری
مینا خانوم     15ساله   ازفسا       پوشش:چادری     فاطمه جان     15ساله    ازگرگان      پوشش:چادری
فاطمه جون   16ساله    ازکرمان    پوشش:چادری      فرشته جون    19ساله    ازکرمان     پوشش:چادری
مائده جون     18ساله   از اراک      پوشش:چادری      زینب جون       18ساله    از زنجان   پوشش:چادری
مائده جان     15ساله    از تهران    پوشش:چادری      کوثرجون       15ساله    از بوشهر    پوشش:چادری
زهراجان       11ساله    از تهران    پوشش:چادری       محدثه جان   17ساله     از خراسان پوشش:چادری
مطهره جان   16ساله    از مشهد  پوشش:چادری       زهراخانوم      16ساله     ازیزد         پوشش:چادری
فاطمه جون   11ساله    از مشهد  پوشش:چادری
مریم جون     14ساله    از تهران    پوشش: میانه(چادری و مانتویی محجبه)
ساراجون      20ساله    از اصفهان  پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
نرگس جون   20ساله    از مشهد   پوشش:چادری    کیمیا خانوم   14ساله   ازهمدان      پوشش:چادری
مهساجون    15ساله    از تهران     پوشش:چادری    دختر طلایی  13ساله   از اهواز        پوشش:چادری
ریحانه جان   11ساله    از کرج       پوشش:چادری    دختر پارسی 15ساله   از مشهد      پوشش:چادری
باران جان     23ساله    از همدان   پوشش:چادری    سپیده جون  26ساله  ازهمدان       پوشش:چادری
طهوراخانوم   20ساله    ازکرمانشا پوشش:چادری     عارفه جان   20ساله   از همدان      پوشش:چادری
عسل جون   20ساله    از تهران    پوشش:چادری      فاطمه خانوم 16ساله  از مشهد      پوشش:چادری
زینب جون     15ساله    از مشهد  پوشش:چادری      رویا جون       14ساله   از زنجان     پوشش:چادری
ساجده جان  15ساله    از مشهد  پوشش:چادری     
سارا            21ساله    ازتهران       پوشش:چادری
ساراجون      17ساله    از تهران     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
زهرا جان      13 ساله    ازبوشهر   پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
معصومه       25ساله     ازتهران     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)

الهه جون      13ساله    از خرمشهر  پوشش:چادری      فاطمه خانوم 20ساله    از لرستان  پوشش:چادری
زهراخانوم     15ساله     ازکوهدشت پوشش:مانتویی محجبه
میناجون       12ساله    از اران         پوشش:مانتویی محجبه
فریبا جون:    21ساله     از اردبی    پوشش:چادری      الهام جان     15ساله    ازساری      پوشش:چادری
شیماجوون   23ساله     از قم        پوشش:چادری      ریحانه جان   18ساله    از اصفهان    پوشش:چادری
 سارا          21ساله      ازتهران     پوشش:چادری      پریساجون    17ساله     از تهران      پوشش:چادری
لیلاجون       20ساله      از اهواز    پوشش:چادری     
زهراخانوم    17ساله     ازتهران        پوشش:چادری
مبینا جان    13سال      از ورامین   پوشش:چادری       کوثر.ط         14ساله     ازخراسان   پوشش:چادری
باران جان    17ساله     از اصفهان  پوشش:چادری        زینب          19ساله     از کرمان     پوشش:چادری
صدف جون  15ساله       از شیراز    پوشش:مانتویی محجبه
نگار            16ساله      از چین       پوشش:مانتویی محجبه
فاطمه سادات14ساله    از کردستان پوشش:مانتویی محجبه
مریم جان    16ساله       از مشهد   پوشش:چادری        سهیلاجان  19ساله      ازتهران    پوشش:چادری
زینب خانوم  15ساله      از تهران     پوشش:چادری        ترانه جان     16ساله     از سرا     پوشش:چادری
مهتاب جون  18ساله      از ساری    پوشش:چادری       سرکار فاطمه 16ساله    از تهران   پوشش:چادری
لیلاجان       23ساله      از زنجان     پوشش:چادری       سایه جان    14ساله     از اهواز    پوشش:چادری
بنفشه جون  11ساله      از تهران    پوشش:چادری       هدیه شوش 13ساله     از تهران    پوشش:چادری
فاطمه جان   23ساله      از ماهشهرپوشش:چادری       جمیله جان  13ساله      از قم       پوشش:چادری
فاطمه قلعه  14ساله      ازسبزوار    پوشش:چادری       فاطمه خانوم 19ساله   از اصفهان   پوشش:چادری
آیسان خانوم  20ساله     از کرمان    پوشش:چادری      صباجان        20ساله   ازبوشهر     پوشش:چادری
فاطمه خانوم  14ساله     از قلعه نو  پوشش:چادری       مبینا             14ساله  از مشهد   پوشش:چادری
فاطمه خانوم  16ساله     از تهران   پوشش: چادری      نفس جان      16ساله   از اهواز      پوشش:چادری
پریاجان         17ساله      از تهرون   پوشش:چادری      ساراجان       16ساله   از خراسان  پوشش:چادری
رقیه جان      15ساله      از تبریز     پوشش:چادری       پری جان      27 ساله    از خوی     پوشش:چادری
تیام جون      15ساله       از کرمانشاه پوشش:محلی    مریم جون     17ساله     از هریس   پوشش:چادری
فرشته جان   17ساله      ازکاشان   پوشش:چادری     عاطفه السادا 16ساله     از مهریز     پوشش:چادری
پوپک جون  17ساله     از قزوین  پوشش:مانتویی محجبه منیرجان     21ساله      ازتهران      پوشش:مانتویی محجبه

یاسمن جان 14ساله    از ساوه  پوشش:مانتویی محجبه
مریم جان      14ساله      از گیلان     پوشش:چادری    مرضیه جان   18ساله      از کاشان  پوشش:چادری
زهرا چادری    9ساله       از همدان   پوشش:چادری    سوده خانوم    27 ساله   از جیرفت  پوشش:چادری
فاطمه چادری  21ساله     از کرمان    پوشش:چادری    حانیه دینی    15 ساله     از همدان پوشش:چادری
نرگس خانوم   12ساله      ازگنبدکاوو پوشش:چادری    طاهره جان    16ساله        ازکاشان پوشش:چادری
مریم جان       13ساله      از اصفهان پوشش:چادری    بهار جان       18ساله       از رشت  پوشش:چادری
نیلوفر جان     16ساله       ازتبریز      پوشش:چادری   
لیلا خانوم      16ساله      از تبریز    پوشش:چادری
محیاجان       15ساله       ازخنداب     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
یسراجان      17ساله        از کهنوج   پوشش:چادری
    نیلوفرجان     18ساله       ازتهران     پوشش:چادری
لیلاخانوم      25ساله        از همدان  پوشش:چادری    مریم جان      24ساله      از همدان  پوشش:چادری
لیلاجان        14ساله        ازمشهد   پوشش:چادری    آریاجان         26ساله       از تهران    پوشش:چادری
مرسده        27ساله        از تهران    پوشش:چادری    ریحانه          14ساله       ازمشهد   پوشش:چادری
نیلوفرجان    19ساله        ازتهران      پوشش:چادری    زهراجان        14ساله      ازخراسان  پوشش:چادری
بهآرجان      20ساله       ازرفسنجآن پوشش:چادری    شقایق         15سالهـ    از همدآن     پوشش:چآدری
بهآره          20ساله       ازکرمآن      پوشش:چادری    ایلآف            15ساله      از مشهد    پوشش:چادری
نآزنین        12ساله        از تهران     پوشش:چادری    مهساجان     14ساله      ارومیه        پوشش:چادری
محدثه جان 18ساله        ازمشهد    پوشش:چادری     فرنازجون       15ساله     از مشهد    پوشش:چادری
زینب          20ساله        ازهشتگرد پوشش:چادری     فاطمــه         15ساله     ازقائم شهر پوشش:چادری
هانیه جان   13ساله      از اهواز      پوشش:چادری
     ترانه جان       18ساله    ازگلستان    پوشش:چادری
مینآجون     16ساله      ازتهرون       پوشش:چادری     زهرا جان        16ساله    ازتهران      پوشش:چادری
مریم جون   15ساله      ازگرگان       پوشش:چادری     محدثه جون    15ساله    ازرشت      پوشش:چادری
رقیه آرزومند 12ساله      ازکرمان      پوشش:چادری
     نسرین جان     15ساله    از هریس   پوشش:چادری


آقایونی که طرفدآر هستند..
آقای فریبرز          22ساله        ازقم                     مدیروب:اسلام ناب محمدی
آقا محمد             18ساله        ازشیراز                 مدیر وب:شیعه عاشق
آقا احسان           24ساله        از تهران
آقا محمدنیری     15ساله         از اصفهان
داوود طباطبایی   27ساله         از مشهد مقدس
میلادعابدینی      23ساله         از کرج
آقا شاهرخ          19ساله         از اراک
آقا علی             15ساله         از مشهد             مدیرسایت:گالری عکس 2پیکس
آقا سید              19ساله         از رشت
آقا مرتضی          27 ساله        از خراسان شمالی
آقا کوروش          18ساله          از کرج
آقا امید              22ساله         از کرمآنشاه
آقا علیرضا         17 ساله         از تهرون
محمدحسام      15ساله          از بافق
آقا سید محمود  20 ساله         از تهران              مدیروبلاگ:سرباز جوان جنگ نرم
محمد طباطبایی 21ساله         از کرج                 مدیر وبلاگ:منتظرالمهدی
سید رضا            25ساله         از کیش
آقای سام          15ساله                                  مدیروبلاگ:منتظران مهدی موعود
علی آقا             25ساله         از کرمان             مدیر وبلاگ:یا فاطمه الزهرا

محمد مهدی      15ساله          از تهران             مدیر وبلاگ:سمت مهدی
آقا میثم            19ساله         از ساری            مدیروبلاگ:آسمانی
آقا هادی          23ساله          از تبریز       
آقا امیر             19ساله          از تهرون            مدیروبلاگ:پسرک تنهآ
 آقاامیر             16ساله          از کرمانشاه  
آقا محمد          15ساله          از دزفول             مدیر وبلاگ:ظهوریار
آقاعلی            16ساله          از شیراز          
آقا امین           24ساله          ازشیراز
آقا مهدی         17ساله          از اصفهان          


حجاب ما زیباست
I said:i l0ve y0uگفتم:دوستت دآرَم
but y0u eject me fr0m c0llegeامّاتومَنواز دآنشگـآه بیرون اِنداختی(برآی داشتن حجآب)
but،I still l0ve y0u my f r a n c eامامَنـ هنوز دوستِت دآرم فرآنســه ی من

اِنسآنهآ عَجیب اَند..نه طآقَت دُروغ رآ دآرَند...و نَه بآوَر حَقیقَت رآ
به وبلاگ ملکه ی حجاب خوش اومدی![ 5 بهمن 90 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
+comments
بسم الله الرحمن الرحیم
یک اعتراف قشنگ!

من عآشق شده اَم رفت!
اسم ایشون عَلی هست ولی دیگرآن رضآ صدآشون می کنند
توی مشهد زندگی می کند
نمی دونید که چه خونه ای داره!
تآ هزآرتا ادم میتونند تو کل محوطه ی خُونش بآشَند...
اینقدر این مَرد مَحبوب هست که همیشه کُلی مهمون داره...
من توی خرداد92 رفتم خونه ی ایشون
همه ی درهای خونشون از طلآست!
کلی خدمتگُزار دارن به علآوه کلی حیآط..
وَقتی رَفتم خونشون...
در اُتآق اَصلی یِک جآیگاه از طلآ و نُقره دآرند
روی دیوآر این اُتآقهـ یک عآلمه عتیقه و وسیله قیمتی هَست که به ایشون هدیه دآدَند
 میگن یک اَنگشتر عَقیق داره روی دَستش!
هَروَقت میرم اونجا بهم لَبخند می زنه ، اینو اِحسآس می کُنم
موهآی نَرم و مشکیش تآ سَر شونه هآش میرِسه
وَلی من هروَقتی رفتم فَقَط نگآه می کُنم و هیچی نمیگَم.
بچه ها من یک شمآره دارم از ایشون خوآهش می کنم بهش زَنگ بزنید
اینم شمآره:
05112003334
یکبار زنگ زدم ولی هیچ چیزی نگفتم...و به هیآهویی که از گوشی شنیده میشد گوش دادم.
شمآ بهش زنگ بزنید و بهشون بگید که  ریحانه دوباره میخواد شماروببینه.. و اَز ایشون بخوآیید که مَنو دَعوَت کنه
.
.
.
نُکته رو گرفتی کهـ دآرم کی رو میگَم؟
پس زَنگ بزنܓܓܓܓܓܓܓܓܓܓܓܓ

یک حرف مختصر:میخوآستَم بِدونَـم که آیآ در نمآز همه موهآ بآید پوشیده بآشند؟
و پیآمبر می فرمآیند که خودتآن رآ دَر موقع نمآز زینت بِدین(آرایش و گردنبند و عطر)
اَگر حَدیث یآ آیه ای  دآرید که این مَسئله رآ اِثبآت کند لُطفا در نظرآت بِنویسیـد
 اَگر گذآشتن مو به بیرون از چآدر بآعِث بآطِلی نمآز میشَه پس گذآشتن مو تو خیآبون باعث باطلی زِندگیه؟
نظرت چیه؟
طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: امام رضا، حرم امام رضا سال 1353، عکس قدیمی از حرم امام رضا، نماز،
[ 25 شهریور 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

خدا و پیامبر

سلام
یک خاطره از همین مطلب دارم...
من دوستی به نام نازنین داشتم که 1سال از من کوچیکتر هست
و ما  توی یک مدرسه  ی راهنمایی تحصیل می کردیم..یک روز همراه مادرم و نازنین سوار تاکسی شده بودم که نازنین یک برگه از کیفش در آورد ..بالاش نوشته بود:شیطان را بهتر بشناسیم
و بلند بلند شروع کرد به خواندنش ،من گفتم: دختر  لطفا یواش تر بخون ، راننده تاکسی ناراحت میشه..ولی دوستم حواسش به این حرفا نبود..نصف صفحه رو که خوند،، راننده گفت:دختر خانوم!من گفتم الانه که دعوا کنه ولی راننده تو ادامه ی حرفاش گفت:دختر خانوم یکم بلند تر بخون، متنش خیلی جالبه!!!من قیافه ام این طوری شد:بعد راننده دسته ی صندلیش رو تکون داد و صندلیش رو آورد عقب تا راحت تر صدای نازنین رو بشنوه تا توجه بشه این متن چیه...نازنین صفحه اول رو خوند که  ما یکدفعه  رسیدیم به مقصد و مادرم گفت که باید پیاده بشیم...راننده بسیار ناراحت شد و گفت:حیف! کاش تا آخر برام می خوندی!

واین مطلب حیرت انگیز در ادامه مطلب!


*ادامه مطلب*

طبقه بندی: احکام،
برچسب ها: شطان کیست؟، شیطان، شکایت شیطان از پیامبر،
[ 4 شهریور 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
نظر
توی این پست  تنها چیزی که میخوام اینه که
از احساس درونیم

دوباره بسازم این کلمه را یعنی:
"مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد"


فقط سکوت..چون حرف هآیم گوش دادنی هستند..
احسان علیخانی

ادامه مطلب-کلیک کن

طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: احسان علیخانی، مرد کیست؟، شهدا، عکس حجاب،
[ 17 مرداد 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

بسم الله الرحمّن الرحیّم


تصویری که اَشکم را در آورد...

چه کسی بهشت را میخواهد؟

این دنیا را رها کنیم و دل ببندیم به آن دنیا که تا همیشه در آن جاودانه میمانیم

پس نماز "اول وقت "بخوانیم

حتی یک دروغ هم نگیم حتی اگر ذلیل بشیم در این دنیا

اَمر به معروف کنیم و اول از دوستانمان و آشنایانمان شروع کنیم نه از مردم کوچه و خیابان!

وقتی کسی داشت به دینمون بی احترامی میکرد اگه نتونستیم قانعش کنیم

جوری برخورد کنیم که دوباره جرئت انجام این کار رو نداشته باشه..

خمس  و زکات قرار نیست بدیم؟

شمردیم چندتا فقیر با 10هزارتومان ما می تونن حداقل یک شب نان وپنیر نخورند؟

وقتی دهنمون رو باز می کنیم و  فُحش میدیم یاد روز حساب نمی اُفتیم؟

اگه دکتر شدیم قرار نیست یک پیرزن بیچاره رو مجآنی ویزیت کنیم؟


مَردُم خوآبَند..
     وَقتی که مُردَند...
               بیدآر می شَوند........
                                پیامبر بزرگوار اسلام(صلوات)


دینت را حفظ کن...
هم رنگ جماعت شدن به چه قیمتی؟!
عروسی باحجاب
احمد

ایمان


دستآنی که کمک می کنند ...
مقدس تر از دستانی ست که دعآ میکنند...تا به حال به انگشتات دقت کردی ؟!


الله

این مدل نماز را باید بشکنی..
گفت: حاج آقا!

من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسے در حال دزدیدن کفش اوست ؛

مے تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛

درست است حاج آقا؟!

شـیخ گفت: دُرست است آقا.

نمازے که در آن حواست به کَفشَت باشد، اصلاً باید شکست...!
به کوچه ای رسیدم ،که پیرمردی از آن خارج می شد؛

 به من گفت :نرو که  این مسیر بن بسته!به حرفش گوش ندادم و رفتم.

کوچه بن بست بود..پشیمان شدم و برگشتم اما وقتی به سر کوچه رسیدم

 دیگر پیر شده بودم!!!


هَر کَس نآم مَرا بِشنَوَد و بَر مَن صَلوآت نَفِرستَد،خوآر و ذَلیل می گَردد

پیامبر عَظیم اِسلآم(الّلهُمَّ صَلِ عَلی مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وَعَجِل فَرَجَهُم)

الله

به اِفتخآر درخشش نامش نظر بدید تا بفهمن تو دنیا خدآ کم عآشق ندآره
برآی نظردادن نیازی به ایمـیل و سآیت و حتی نوشتن نام هم ندارید....

منبع:ملکه ی حجاب(ذکر منبع این وب به خاطر گسترش این مطلب در اینترنت از نماز هم واجب تره!حق الناس!!)طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: نوشته های مذهبی، تصویر های مذهبی، عکس های مذهبی، الله،
[ 21 خرداد 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
سلام به دوستای خوشگل و شادم
امروز یک آپ جالب و دیده نشدنی براتون گذاشتم..
عکس های دخترآن در حجاب از نوع پُرتره

40 عکس فوق العاده زیبا در جهآن حجاب


ادامه مطلب-read m0re

طبقه بندی: عکس و پوستر حجاب،
برچسب ها: عکس حجاب، والپیپر حجاب، دختر ایرانی، حجاب ایرانی، عکس زیبا از حجاب، چادر،
[ 31 اردیبهشت 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
به نآم آفریننده ی مادر مهربآنی ها"نُه"مآه انتظار
 و یک عُمــــــر نگرآنی
حس آزاد "دخترانه" را به مِهر مآدری دادن
 بزرگترین ایثـــــــــــــار یک زن است
یک انسان تا 47 واحد درد رامیتواند تَحمل کند
وقتی یک زَن بچه به دنیا میاره 57 واحد دَرد میکشد
این برآبر است بآ شکسته شدن 20 استخوان هم زمان!

اَگر انسآنهـآ میدآنستنـند که چه زِندِگیشآن مَحدود اَست
نآمحدود عِشق می وَرزیدند

اِمام علیـــ

آدمها..:

وقتی کودک اَند میخوآهند برآی مآدرشآن هدیه بِخَرَند..ولی پول ندآرند
وقتی که بُزُرگ می شَوَند ، پول دآرَند،ولی وَقت  هِدیه خَریدن ندآرند
وَقتی که پیر میشوند،پول دآرند،وقت هم دآرند،ولی مآدر ندآرند!!


تا همیشه و تا زمانی که در کنارم هستی
هر روزم، روز مادر است!


منبع:ملکه حجاب
طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: روز مادر، عکس روز مادر، مادر،
[ 12 اردیبهشت 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟
خانوم  برسونمت؟؟؟؟؟؟؟
خانوم چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟؟؟؟
اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید!
بیچــاره اصـلا” اهل این حرفـــــها نبود…این قضیه به شدت آزارش می داد
تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود و
به محـــل زندگیش بازگردد.
روزی به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت…
شـاید می خواست گله کند از وضعیت آن شهر لعنتی….!
دخترک وارد حیاط امامزاده شد…خسته… انگار فقط آمده بود گریه کند…
دردش گفتنی نبود….!!!!
رفت و از روی آویز چادری برداشت و سر کرد…وارد حرم شدو کنار ضریح
نشست.زیر لب چیزی می گفت انگار!!! خدایا کمکم کن…
چند ساعت بعد،دختر که کنار ضریح خوابیده بود با صدای زنی بیدار شد…
خانوم!خانوم! پاشو سر راه نشستی! مردم می خوان زیارت کنن!!!
دخترک سراسیمه بلند شد و یادش افتاد که باید قبل از ساعت ۸ خود را
به خوابگاه برساند…به سرعت از آنجا خارج شد…وارد شــــهر شد…
امــــا…اما انگار چیزی شده بود…دیگر کسی او را بد نگاه نمی کرد..!
انگار محترم شده بود… نگاه بدی تعـقــیبش نمی کرد!
احساس امنیت کرد…با خود گفت:مگه میشه انقد زود دعام مستجاب
شده باشه!!!! فکر کرد شاید اشتباه می کند!!! اما اینطور نبود!
یک لحظه به خود آمد…
دید چـــادر امامــزاده را سر جایش نگذاشته…!

دختر بچه چادری

طبقه بندی: درباره دختران بی حجاب،
[ 24 فروردین 92 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
اَبروهآیم کشیده و پهن است..
چِشمهآیم را بدون آرایش می ستایم
بینی اَم همین گونه به صورتم می آید
لَب هآیَم قَشنگ تراَز لَبخَندگُل اَست
شآلم رآ بِسیآر زیبآ می بَندم
کیلیپس رآ بآلآی سَرم نمی زَنم
نآخن هآیَم رآبلند می کُنم
عِشوه رآهمه بلد اَند.اَما هُنر آن اَست که برآی مردم خیابآن خَرج نَشَوَد
مآنتوهایَم هم زیباست..امّا برآی زیبایی لآزم نیست آب بروَد
کفش هآیم پآپیون دآرند امّا
ملکه حجاب خوشحال نیست!

در این شهر پسری که قرار است مُهَندِس بِشَوَد از روزی که با او بگردد معتآد میشود
!
شهری که در آن زنـآن حُکم مَـگس هآی فرآوان رآ دارند و به قول یک عده، این زنآن هستند که مَردآن رآ تور میکنند!
این شهر میگوید زَن برای کار در شرکت خصوصی باید بدحجاب باشد!

شَهری که میگوید بآزیگر جلوی دوربین مثبت بآشد و در پشت دوربین، اصلا مُهم نیست!
شهری که میگوید گوشهآی خود را مثل موش بیرون بگذارید تا خوشگل شوید!
شهری که مَردُمش فِکر می کنند هرچقدر آرایش کنند فهمیده تر هستند!
با اینکه هیچ مقدآر از آرایِش نمی توآند شخصیت زِشت را بپوشآند!!
شهری که در آن دخترآن از ترس تمسخُر و اهآنت نمی توآنند در مهمآنی ها باحجآب باشند!..
شهری که دود قلیآن و سیگآر زنآن بدحجآب از مردآن لات هم بیشتر شده!

وآی... لعنت به این شهر

اِمروز من ژاندآرک ایرانَم...فریآدم از کُل فرآنســـــــــه هم بُلند تَر است!

همینه که هست!کور شود ،هرآنکس که نمی تواند ببیند
زیبایی بی نظیر در حجاب را...

حجاب،چادری
به افتخار هرکی چادریه و چادری هارو دوست داره نظرات رو ببره بالای 450تا
منبع:ملکه حجابطبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: چادر، چادر زیبا، انواع مدل چادر، دختر چادری، دختر ایرانی، ملکه حجاب،
[ 28 اسفند 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]


سلام...امروز مطلبی جدید با مطالب جدید و حرف های جدید میزارم که فقط واسه لبخنده!

حرف اول:لباس!
خوب شما هم حتما مثل من دنبال لباس های شیک می گردید...درسته قیـمت ها همچنان بالا رفته و می مونه....توی مانتو دیدین چقدر تنوع رنگ زیاد شده؟
رفته بودم مانتو فروشی یک مانتو برداشتم چهارخونه های مشکی و سفید داشت و پایینش پُف کرده بود...وقتی پوشیدمش شبیه مهره قلعه شـطرنج شده بودم!آخه برادرمن..خواهر خیاط...این لباسا که تنمون نمیره به والله!به جاش مانتو های بلند سنتی هم هست که بعضی هاشون قشنگه...یعنی همش قشنگه!
راستی تا یادم نرفته بفرما شیرینی..نوش جان!
حرف دوم:اینکه میگن پیشگیری بهتر از درمانه راست میگنا!
تو یکی از وبلاگا که دستش درد نکنه نوشته بود پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:هر زنی که عطر بزند و از خانه به بیرون برود هفتاد هزار فرشته تا برگرشتنش به خونه لعنتش می کنن
دوستانم هم عطر اورده بودن منم اصلا نزندم....پیشگیری شد دیگه!

حرف سوم:سبزه گره بزنین تا.....


حرف چهارم:این وبلاگ فقط مخصوص دختران نیست!!
یکی از فواید خوب این وبلاگ این است که اگرچه در ظآهر وبلاگی دخترآنه به نظر می آید ولی بیشتر مطالب برای تمام  افراد و حتی تمام سنین هست..
به طور مثال:وقتی توی این وبلاگ آقایون هم بیان که البته الان هم کلی میان نظراتشون رو مطرح کنن...نظر شخصیشون رو....طرز فکرشون رو بگن...ما هم میگیم...وقتی همه ی این وبلاگ با هم جمع بشن برای جامعه و مشکلاتش برنامه ربزی کنن چه اشکالی داره؟وقتی برای ترویج صداقت،مهربانی،پاکدامنی اینجا جمع بشیم با هم حرف بزنیم..اگر این کار رو بکنیم آگاه نمی شیم؟
اینجا همه با هم خواهر و برادراند...همه با هم مهربان اند...همه دوست داشتنی هستند...
اگه این جامعه رو میخواین پس در نظرات وبلاگ نظر بگذارین..گفت و گو کنیم...مشاوره از هم بگیریم....به هم کمک کنیم...قول میدین؟

حرف پنجم:از ناخونای دستتون چه خبر؟
یادتون باشه دختر خانوم های گل...باید ناخوناتون همیشه تمیز باشه و سوهان کشیده باشه...زیرش صاف باشه...ناخون زیبایی مهمی است...یادتون نرفته که ما ملکه حجاب هستیم؟


حرف ششم:یک کاردستی زیبا


حرف هفتم:حرف آخرهر اَز گآهی...بوی صـمیمیت به مشامَم می رسد..
لبـــــــــــخندم را به رخ می کشمــــ..
اون جاست که تمآم دنیا مَحـو دیدنم میـشود
لطافت لبخند..چشمانی براق نشانه ی مَن است
زیرسایه ی یک درخت سبز!
من خدا را دارم....
اونجاست که میگم:
آهآی اونآیی که پشت سرم حرف می زنین!
.
.
.
عآشقــــــــــــتونم که اینقدر در گیر منین!


طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
[ 6 اسفند 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

بسم الله الرحمن الرحیم....به نام خداوند آسمان و زمین

به ادامه مطلب بروید تا داستان مسلمان شدن هرکدام و محجبه شدنشان رو بشنوید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: هنرپیشه های خارجی، درباره زنانی که محجبه شدند،
برچسب ها: حجاب، ماشا الیلیکینا، زنان مسلمان شده، سارا بوکر، امیلی فرانسوا، حنان ترک،
[ 27 دی 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

سلام دوستان عزیزمhello my friend

عکس های از روسری و حجاب و مدل های متنوع آن آوردم....

هر چند که کمی تیپ زدن به این سبک ترکیـه ای سخته ولی یکی از شیک ترین مدل های حجابه

در مدل حجاب ترکـیه از روسری های براق و رنگ های شاد مانند سفید و قرمز استفاده می شود و در استفاده از این مدل هد های سفید استفاده میشه که روسری به دور گردن پیچیده میشه و به خاطر همین دور گردنتون  باید به رنگ های همون روسری پوشیده شده باشه

دوستای عزیزم خواستن مدل های پوشش با چادر رو نشون بدم...منم به قولم عمل کردم 

مدل هایی که عکساشو گذاشتم را به راحتی میشود با چادر سر کرد...

عکس ها زیاد هستن برای همین  عکس ها در ادامه ی مطلب قرار داره.

 


ادامه مطلب-read more

طبقه بندی: انواع عکس های مدل چادر و روسری،
[ 22 دی 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

شب

شبها آسـمان با من همـرآه اَست!

دَستم را میگیرد و میگوید بیآ با هم برویم....

گفتم:اِی آسمان مشکی شَب

من اِنسانم و تو آسمان...

شباهتمان در چیست؟

گفت:آن روز هایی کـه مردم اینقدر مشغول کارهایشان هستند و مرا نمیبیــــنند تو بیا جای من..

صورتت شود جای ماه من...

و چادرت هم آسمان من

این را که گفت لبخندی زدم و گفتم:همیشه با تو خواهم ماند آسمان مشکیـــــــ من...

منبع:ملکه حجاب
طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: شب با ماه، عکس ماه، ماه، دلنوشته ی ماه،
[ 8 دی 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

بسم الله الرحمن الرحیم  ، به نام خداوند آسمان و زمین

مدل حجاب

چندسال و چند ماه پیش،من در کلاسی درس میخواندم که نآنسی همکلآسی ام بود.اون میخواست عقیده ی منو عوض کنه چون من چادر داشتم و نمیدونم شاید هم حسادتی نسبت به من داشت!مهم اینجاست که چرا من اصلا برام مهم نبود که اون چی میپوشه ولی اون خودشو به هر دری میکوبوند تا عقیدمو عوض کنه!

توی یک زمان مناسب تونست جلوی بچه های دانشگاه بلند حرفاشو بزنه..

اون بهم گفت که چادرمو تو کلاس دربیارم که دلش نگیره و این خنده دار ترین حرفی بود که تاحالا شنیده بودم!

جالبیش اینجاست که اون سرتاپای خودش با مانتو و کفش و شلوارو شالش سیاه پوش کرده بود!با اینکه من مقنعه ی طرح دار قهوه ای و مانتوی نگین دار آبی  اطلسی و کفش های پاشنه داری پوشیده بودم،هیچ رنگی به جز شلوارم و چادرم مشکی نبود و کسی که دلگیر بود چیزی جز صدای نازک و جیغ جیغوی او و قیافه ماسیده از آرایش اون نبود!

یکی از همکلاسیا حرف قشنگی زد بهش گفت عده ای هستن که توی فرآنسه هم چادرشون رو برنداشتند...خیلی از خآرجی ها هستند که حجاب رو انتخاب کردند...تو دینت رو فروختی و اونها خریدن.

چادر

دقایقی از کلاس می گذشت که استآد وارد کلاس شد و از یکی از دخترآن حاضر در کلاس خواست که بیاد پای تخته و جواب مسئله رو حل کنه..

این دختر خانوم کمی چادرش لیز خورده بود و حدود دوسانت روی زمین کشیده میشد..

یکی از پسرهایی که بالا کله رو کلا و همیشه اجاره داده، برگشت و گفت:این خآنوم قراره آشغال های کلاس رو با پایین چادرش جارو بزنه!

من واقعا از حرفش ناراحت شدم ولی حرفی نزدم چون حضرت علی می فرمایند نادان ترین افراد کسانی هستند که با جاهل بحث کنند و یک سخن معروفی هم هست که میگه با خوک بازی نکن چون هم از این کار لذت می بره و هم تو کثیف میشی..!!

اما دختری چادری که مورد تمسخر این پسر قرار گرفته بود با خونسردی کامل و با یک پوزخند برگشت و گفت:

پس کی  باید اینجا تورو جمع کنه؟؟؟؟؟؟

اینبار همه ی کلاس با صدای بلند خندیدند.

فردا دم در نانسی رو دیدم که دووید اومد سمتم و من مهلت حرف زدن بهش ندادم و گفتم:

توی زندگی هرکسی اتفاقاتی می افته که مدل پوشش تغییر میکنه و پوشش اولین چیزیه که از شخصیت انسان حرف می زنه و من این پوشش رو انتخاب کردم و تو هم پوششی رو که الان داری...ولی سعی تو عوض کردن این موضوع نکن ،چون من دیگه هیچ وقت تغییر نخواهم کرد،چادر نه دلگیره و نه کسی که اونو سرش می کنه افسرده اس!اون چیزی که باعث ناراحت شدنت میشه دل سیاه خودته!نه چادر من!چادر سیاه باشه خیلی بهتر از اینکه قلب یک انسان سیاه باشه...

 هیچی نگفت..رفت تو فکر...فکری که شاید از اون وضع نجاتش بدهد......

 دلنوشته آخر:فرشته ها از چند حرف نمی ترسند...

فرشته ها از چند حرف اعتقاداتشون رو زمین نمی گذارن....

آری....

ما فرشته ایم.....

آری

تا شقایق هست زندگی باید کرد
طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
[ 30 آذر 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

خواهرم ،


اگر به این روز اعتقادی نداری ،گِله ای نیست.

همینطوری بگرد !!


طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: دختر بدحجاب،
[ 26 مهر 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]


حجاب،عکس حجاب،عکس روز

من دخترم!آنقدر زیبا که از دیدنم خسته نمی شوی

من دخترم!آنقــدر مهربان که ندیده ای

من دخترم!با چشمانـی زیبآ و براق

من دخترم!اشک هایی دارم به اندازه ی دریا و حرف هایی دارم گاهی بزرگتر از آسمان

من دخترم!به شکل ماه و گاهی زیباتر

من دخترم!با قدی دخترانه

من دخترم!مخلوقی عزیز در نگاه پیامبر (ص)

من دخترم!همانی که بهـش میگن ضعیفه!!!!

من دخترم!فقط به جُرم دخــتر بودن!

مرد ایرانی گوش کن!

زَن ظریفهـ نه ضَعیف...
ضَعیف مَردیه که نمی تونه یک سآعت،چِشم و دِلِشو نگه دآره!

من  با تو هستم...
نِگآه به بَدَن ظریف و زنآنه اَم نکن ،اِرآده کُنم می توآنم

هویت مردآنه اَت رآ به آتش بکشم


به راستی

نیم کیلو بآش ولی مَرد بآش
همه ی دُخترآ با نام دخترآن نامیده میشن.
ولی در وآقعیت دودسته شده اند:بی حجآب و با حجآب
این دوتا گآهی تا فَرسنگ ها از همه لَحآظ با هَم فرق دآرند.
من از همون دسته هستم...دسته ی دوم
دخترآ....همشون آدم حساب میشن
ولی با حجآب ها که آدم نیستن
با حجاب ها فرشته اند..
برای همین به من میگن:.....
.
.
.
فرشته!پی نوشته:زن عفیف و پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست(امام علی ع)


منبع:ملکه حجاب
طبقه بندی: دِل نوشته هآی خآص مَن،
برچسب ها: حجاب، عکس حجاب، دلنوشته حجاب، مطالب فلسفی، جدید،
[ 22 مهر 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
بسم الله

چادر

سایت العربیه طی خبری نوشت:«کیـم کآرداشیان ستاره مشهور تلوزیون آمریکآ چادر عربی به سر کرد. وی که به همراه مادرش به دبی رفته است با خرید چادر عربی آن را پوشید و خود را به شکل زنان مسلمان درآورد.»
کیـم کآرداشیان بعد از پوشیدن چادر گفت: «زیبایی حجاب زنان مسلمان در نوع خود جالب توجه است و من بسیار آنرا می پسندم» کآرداشیان که بار اول است از خاورمیانه دیدار می کند با پوشش حجاب اسلامی به قدم زدن در خیابانهای دبی پرداخت.

و همچنین تیتر سایت العربیه در این خصوص به این شرح بود:

«کیم کآرداشیان:حجاب برایم محترم است»طبقه بندی: هنرپیشه های خارجی،
برچسب ها: چادر،
[ 22 شهریور 91 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

 • *HoMe*PrOFiLe*

 • سلآمـے بـﮧ دِرخشش دین اِسلآم بـﮧ دوستآטּ عزیز✿اَز شمادعوت مے کنم مطآلب وبلاگ رو مشآهده کُنید و اَگه میخواید زِندگیتون رو آپـבیـت کُنید،همه ی مطآلب این سآیت رو بـפֿـونید چون با لَحن شیرینِش حس زیبایے رآ دَر شمآ بوجود میآره و حتمآ صفحآت قبلی رو هَم مشآهده نمآیید.بـﮧ یِک پآتـوق ایرآنی برآی همـﮧ خُوش آمدیـد.
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  hello.i am reyhaneh.I am a Iran!an Muslïm gïrl.i'm a happ¥ gïrl anÐ ver¥ l0vely.We worshïp G0d.0ur scrïpture is the Quran. Our pr0phets is، N0ah ، M0ses،Jêsus،Äbrαhαm،Mohammαd
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  Making Time Web:
  Saturday, January 21, 2012
  زمان ساخت وب(شمسی):
  1-بهمن-1390
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  ****پروفآیل هم فـــــعآلــــــــه****
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  ·•●اِفتخآرآت این وِب●••
  1-چآدری شدن یک دُختر بدحجاب
  2-با حجاب تر شدن یک دختر چادری
  3-تغییر مطالب وبلآگ های سرگرمی به مطآلب مَذهبی
  4-چادری شدن زهراجون
  5-چادری شدن پرینازجون
  6-چادری شدن ساراجون
  7-چادری شدن رویاجون(مدیروب ستاره های آسمانی)
  8-چادری شدن اِلهام کشاورز
  9-چادری شدن fatemeh khanom
  10-چادری شدن آرزو محمدی خواه
  11-چادری شدن زینب جان
  12-چادری شدن همراه با پوشیه زدن النار جان از قم
  13-چادری شدن واله نعمتیان
  14-چادری شدن و پوشیه زدن خانم جمیله منزوی(مجری صدا و سیما)
  15-(..شاید شما جز نفرات بعدی باشید!....)
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :

   ملکه حجاب