تبلیغات
وبلاگicon
تحلیل آمار سایت و وبلاگ ♥ ملکه حجاب♥
ارسال لینک

نظرات زیبا،وقت ارزشمند و تفکرات بزرگ خودتان را باما تقسیم کنید..


جمله ی روز
بودن با کسی که دوستش نداری
یا نبودن با کسی که دوستش داری
هر دو رنج است!
پس اگر همفکر خود را نیافتی مثل خدا
تنـــــــتهآ بآش....
+کوروش کبیر+

وبلاگ های زیرمجموعه:(روی آنها کلیک کنید)
روانشناسیگالری عکس
طرفدارانِ هَمیشَگی این وِب:
سلیمه جون  19ساله   از مشهد   پوشش:چادری     نسیم جون     15ساله   از تهران      پوشش:چادری
زهرا جون      15ساله    از کرج      پوشش:چادری     ریحانه سادات 15ساله   از اهواز       پوشش:چادری
نرگس جون   15ساله    ازشهرکرد پوشش:چادری      یاسمین جون   17ساله   از فسا      پوشش:چادری
مینا خانوم     15ساله   ازفسا       پوشش:چادری     فاطمه جان     15ساله    ازگرگان      پوشش:چادری
فاطمه جون   16ساله    ازکرمان    پوشش:چادری      فرشته جون    19ساله    ازکرمان     پوشش:چادری
مائده جون     18ساله   از اراک      پوشش:چادری      زینب جون       18ساله    از زنجان   پوشش:چادری
مائده جان     15ساله    از تهران    پوشش:چادری      کوثرجون       15ساله    از بوشهر    پوشش:چادری
زهراجان       11ساله    از تهران    پوشش:چادری       محدثه جان   17ساله     از خراسان پوشش:چادری
مطهره جان   16ساله    از مشهد  پوشش:چادری       زهراخانوم      16ساله     ازیزد         پوشش:چادری
فاطمه جون   11ساله    از مشهد  پوشش:چادری
مریم جون     14ساله    از تهران    پوشش: میانه(چادری و مانتویی محجبه)
ساراجون      20ساله    از اصفهان  پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
نرگس جون   20ساله    از مشهد   پوشش:چادری    کیمیا خانوم   14ساله   ازهمدان      پوشش:چادری
مهساجون    15ساله    از تهران     پوشش:چادری    دختر طلایی  13ساله   از اهواز        پوشش:چادری
ریحانه جان   11ساله    از کرج       پوشش:چادری    دختر پارسی 15ساله   از مشهد      پوشش:چادری
باران جان     23ساله    از همدان   پوشش:چادری    سپیده جون  26ساله  ازهمدان       پوشش:چادری
طهوراخانوم   20ساله    ازکرمانشا پوشش:چادری     عارفه جان   20ساله   از همدان      پوشش:چادری
عسل جون   20ساله    از تهران    پوشش:چادری      فاطمه خانوم 16ساله  از مشهد      پوشش:چادری
زینب جون     15ساله    از مشهد  پوشش:چادری      رویا جون       14ساله   از زنجان     پوشش:چادری
ساجده جان  15ساله    از مشهد  پوشش:چادری     
سارا            21ساله    ازتهران       پوشش:چادری
ساراجون      17ساله    از تهران     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
زهرا جان      13 ساله    ازبوشهر   پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
معصومه       25ساله     ازتهران     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)

الهه جون      13ساله    از خرمشهر  پوشش:چادری      فاطمه خانوم 20ساله    از لرستان  پوشش:چادری
زهراخانوم     15ساله     ازکوهدشت پوشش:مانتویی محجبه
میناجون       12ساله    از اران         پوشش:مانتویی محجبه
فریبا جون:    21ساله     از اردبی    پوشش:چادری      الهام جان     15ساله    ازساری      پوشش:چادری
شیماجوون   23ساله     از قم        پوشش:چادری      ریحانه جان   18ساله    از اصفهان    پوشش:چادری
 سارا          21ساله      ازتهران     پوشش:چادری      پریساجون    17ساله     از تهران      پوشش:چادری
لیلاجون       20ساله      از اهواز    پوشش:چادری     
زهراخانوم    17ساله     ازتهران        پوشش:چادری
مبینا جان    13سال      از ورامین   پوشش:چادری       کوثر.ط         14ساله     ازخراسان   پوشش:چادری
باران جان    17ساله     از اصفهان  پوشش:چادری        زینب          19ساله     از کرمان     پوشش:چادری
صدف جون  15ساله       از شیراز    پوشش:مانتویی محجبه
نگار            16ساله      از چین       پوشش:مانتویی محجبه
فاطمه سادات14ساله    از کردستان پوشش:مانتویی محجبه
مریم جان    16ساله       از مشهد   پوشش:چادری        سهیلاجان  19ساله      ازتهران    پوشش:چادری
زینب خانوم  15ساله      از تهران     پوشش:چادری        ترانه جان     16ساله     از سرا     پوشش:چادری
مهتاب جون  18ساله      از ساری    پوشش:چادری       سرکار فاطمه 16ساله    از تهران   پوشش:چادری
لیلاجان       23ساله      از زنجان     پوشش:چادری       سایه جان    14ساله     از اهواز    پوشش:چادری
بنفشه جون  11ساله      از تهران    پوشش:چادری       هدیه شوش 13ساله     از تهران    پوشش:چادری
فاطمه جان   23ساله      از ماهشهرپوشش:چادری       جمیله جان  13ساله      از قم       پوشش:چادری
فاطمه قلعه  14ساله      ازسبزوار    پوشش:چادری       فاطمه خانوم 19ساله   از اصفهان   پوشش:چادری
آیسان خانوم  20ساله     از کرمان    پوشش:چادری      صباجان        20ساله   ازبوشهر     پوشش:چادری
فاطمه خانوم  14ساله     از قلعه نو  پوشش:چادری       مبینا             14ساله  از مشهد   پوشش:چادری
فاطمه خانوم  16ساله     از تهران   پوشش: چادری      نفس جان      16ساله   از اهواز      پوشش:چادری
پریاجان         17ساله      از تهرون   پوشش:چادری      ساراجان       16ساله   از خراسان  پوشش:چادری
رقیه جان      15ساله      از تبریز     پوشش:چادری       پری جان      27 ساله    از خوی     پوشش:چادری
تیام جون      15ساله       از کرمانشاه پوشش:محلی    مریم جون     17ساله     از هریس   پوشش:چادری
فرشته جان   17ساله      ازکاشان   پوشش:چادری     عاطفه السادا 16ساله     از مهریز     پوشش:چادری
پوپک جون  17ساله     از قزوین  پوشش:مانتویی محجبه منیرجان     21ساله      ازتهران      پوشش:مانتویی محجبه

یاسمن جان 14ساله    از ساوه  پوشش:مانتویی محجبه
مریم جان      14ساله      از گیلان     پوشش:چادری    مرضیه جان   18ساله      از کاشان  پوشش:چادری
زهرا چادری    9ساله       از همدان   پوشش:چادری    سوده خانوم    27 ساله   از جیرفت  پوشش:چادری
فاطمه چادری  21ساله     از کرمان    پوشش:چادری    حانیه دینی    15 ساله     از همدان پوشش:چادری
نرگس خانوم   12ساله      ازگنبدکاوو پوشش:چادری    طاهره جان    16ساله        ازکاشان پوشش:چادری
مریم جان       13ساله      از اصفهان پوشش:چادری    بهار جان       18ساله       از رشت  پوشش:چادری
نیلوفر جان     16ساله       ازتبریز      پوشش:چادری   
لیلا خانوم      16ساله      از تبریز    پوشش:چادری
محیاجان       15ساله       ازخنداب     پوشش:میانه(چادری و مانتویی محجبه)
یسراجان      17ساله        از کهنوج   پوشش:چادری
    نیلوفرجان     18ساله       ازتهران     پوشش:چادری
لیلاخانوم      25ساله        از همدان  پوشش:چادری    مریم جان      24ساله      از همدان  پوشش:چادری
لیلاجان        14ساله        ازمشهد   پوشش:چادری    آریاجان         26ساله       از تهران    پوشش:چادری
مرسده        27ساله        از تهران    پوشش:چادری    ریحانه          14ساله       ازمشهد   پوشش:چادری
نیلوفرجان    19ساله        ازتهران      پوشش:چادری    زهراجان        14ساله      ازخراسان  پوشش:چادری
بهآرجان      20ساله       ازرفسنجآن پوشش:چادری    شقایق         15سالهـ    از همدآن     پوشش:چآدری
بهآره          20ساله       ازکرمآن      پوشش:چادری    ایلآف            15ساله      از مشهد    پوشش:چادری
نآزنین        12ساله        از تهران     پوشش:چادری    مهساجان     14ساله      ارومیه        پوشش:چادری
محدثه جان 18ساله        ازمشهد    پوشش:چادری     فرنازجون       15ساله     از مشهد    پوشش:چادری
زینب          20ساله        ازهشتگرد پوشش:چادری     فاطمــه         15ساله     ازقائم شهر پوشش:چادری
هانیه جان   13ساله      از اهواز      پوشش:چادری
     ترانه جان       18ساله    ازگلستان    پوشش:چادری
مینآجون     16ساله      ازتهرون       پوشش:چادری     زهرا جان        16ساله    ازتهران      پوشش:چادری
مریم جون   15ساله      ازگرگان       پوشش:چادری     محدثه جون    15ساله    ازرشت      پوشش:چادری
رقیه آرزومند 12ساله      ازکرمان      پوشش:چادری
     نسرین جان     15ساله    از هریس   پوشش:چادری


آقایونی که طرفدآر هستند..
آقای فریبرز          22ساله        ازقم                     مدیروب:اسلام ناب محمدی
آقا محمد             18ساله        ازشیراز                 مدیر وب:شیعه عاشق
آقا احسان           24ساله        از تهران
آقا محمدنیری     15ساله         از اصفهان
داوود طباطبایی   27ساله         از مشهد مقدس
میلادعابدینی      23ساله         از کرج
آقا شاهرخ          19ساله         از اراک
آقا علی             15ساله         از مشهد             مدیرسایت:گالری عکس 2پیکس
آقا سید              19ساله         از رشت
آقا مرتضی          27 ساله        از خراسان شمالی
آقا کوروش          18ساله          از کرج
آقا امید              22ساله         از کرمآنشاه
آقا علیرضا         17 ساله         از تهرون
محمدحسام      15ساله          از بافق
آقا سید محمود  20 ساله         از تهران              مدیروبلاگ:سرباز جوان جنگ نرم
محمد طباطبایی 21ساله         از کرج                 مدیر وبلاگ:منتظرالمهدی
سید رضا            25ساله         از کیش
آقای سام          15ساله                                  مدیروبلاگ:منتظران مهدی موعود
علی آقا             25ساله         از کرمان             مدیر وبلاگ:یا فاطمه الزهرا

محمد مهدی      15ساله          از تهران             مدیر وبلاگ:سمت مهدی
آقا میثم            19ساله         از ساری            مدیروبلاگ:آسمانی
آقا هادی          23ساله          از تبریز       
آقا امیر             19ساله          از تهرون            مدیروبلاگ:پسرک تنهآ
 آقاامیر             16ساله          از کرمانشاه  
آقا محمد          15ساله          از دزفول             مدیر وبلاگ:ظهوریار
آقاعلی            16ساله          از شیراز          
آقا امین           24ساله          ازشیراز
آقا مهدی         17ساله          از اصفهان          


حجاب ما زیباست
I said:i l0ve y0uگفتم:دوستت دآرَم
but y0u eject me fr0m c0llegeامّاتومَنواز دآنشگـآه بیرون اِنداختی(برآی داشتن حجآب)
but،I still l0ve y0u my f r a n c eامامَنـ هنوز دوستِت دآرم فرآنســه ی من

اِنسآنهآ عَجیب اَند..نه طآقَت دُروغ رآ دآرَند...و نَه بآوَر حَقیقَت رآ
به وبلاگ ملکه ی حجاب خوش اومدی![ 5 بهمن 90 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
+comments
به نام خدا

عکس چادر
به نام او

ساده بودم و پوشیده اما چادر سرنمیکردم.

سوم دبیرستان که بودم ، تو روزنامه مطلبی دیدم که منو حسابی به فکر فرو برد.

مشاور وزیر امور خارجه امریكا گفت:
تا زمانی که در خیابانهای تهران زنهایی با چادر باشند ما امیدی به ایران نداریم

 اون روز با خودم گفتم:

خدایا دست من که به گردن کلفتا نمیرسه.

در توانم نیست که مانع فرو ریختن سقف خونه ها رو سر زنها و بچه های فلسطینی بشم.

وقتی صدآم لعنتی دست کثیفش را به کشورم درازکرد هم سنی نداشتم که بتونم برم جبهه.

درسته که با مانتو روسریم حجاب دارم اما

حالا که میتونم با چادر حال امریكا و اسرائیل و نوچه هاش رو بگیرم این کار رو میکنم!

یادمه اون شب مهمونی دعوت داشتیم ومن سر موقع آماده بودم اما؛پدرم منو با خودشون نبرد.

 فقط چون چادر سرم بود.

خدا رحمت کنه شهید مطهری رو به خاطر کتاب حجابش.

از وقتی چادری شدم ، پلاکارد down with !srael دستم نگرفتم.

در عوض چادرم  رو محکم نگه داشتم

«نوشته ی دختری به نام گل بانو»طبقه بندی: داستانهای چرا چادری شدم؟،
برچسب ها: دختر چادری، دختر ایرانی، چادر، پوشش اسلامی، پوشش ایرانی، انوع چادر، دختران خوشتیپ چادری،
[ 1 بهمن 90 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
نظرات
به نام خدا

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از گروه سایبری ترویج عفاف و حجاب، پس از
راه افتادن موج جدید حجاب در کشور کارهای مختلفی تولید شد که یکی از آنها
نمایشگاه «من یک محجبه ام» می‌باشد. این نمایشگاه حاوی تصاویری عمدتا از
کسانی است که مسلمان و محجبه شده اند.

بسته نمایشگاهی (بنر / سیلک / پوستر) و فلش کارت “من یک محجبه ام” کاری
از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی است که در آن مجموعه ای از تصاویر
کسانی که عمدتا مسلمان و محجبه شده اند گرد آوری شده است

دیامز


ادامه مطلب

طبقه بندی: پوسترهای من یک محجبه ام،
برچسب ها: من یک محجبه ام، افراد محجبه شده، پوستر من یک محجبه ام، گروه سایبری ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حجاب، زنان محجبه شده،
[ 1 بهمن 90 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]
نظرات
به نام خدا

بازیگری كه فكر نمی كردم مذهبی باشد در حالی كه بر اثر تصادف رانندگی مصدوم بود با حجاب برتر "چادر" در رسانه ی ملی حاضر شد.

خانم نفیسه ی روشن با چادر در مراسم اهدای جوایز سریالهای ماه رمضان نیز شركت كرد.

جایی خواندم که خانم نفیسه روشن گفته بودند:

 « این پوشش شخصی خودمه، خیلی هم دوستش

 دارم. توی زندگی هر كس اتفاقاتی می‌افته كه

 تغییرش می‌ده برای منم یه اتفاق خاص باعث شد

 چادر سرم كنم.»


«عکس های مرتبط»
برای بزرگنمـــــــــــایی کلیک کنید

نفیسه روشننفیسه روشننفیسه روشن با چادربازیگران زن چادریدختر چادری
نفیسه روشن

جمع آوری:ملکه ی حجاب
طبقه بندی: هنرپیشه های ایرانی،
برچسب ها: نفیسه روشن، نفیسه روشن با چادر، عکس های نفیسه روشن، خانم چادری، بازیگران زن ایرانی، نفیسه روشن زیبا،
[ 1 بهمن 90 ] [ بازدیدها:: بازدید ] ریحانه خانوم]

تعداد کل صفحات : 5 :: ... 2 3 4 5

 • *HoMe*PrOFiLe*

 • سلآمـے بـﮧ دِرخشش دین اِسلآم بـﮧ دوستآטּ عزیز✿اَز شمادعوت مے کنم مطآلب وبلاگ رو مشآهده کُنید و اَگه میخواید زِندگیتون رو آپـבیـت کُنید،همه ی مطآلب این سآیت رو بـפֿـونید چون با لَحن شیرینِش حس زیبایے رآ دَر شمآ بوجود میآره و حتمآ صفحآت قبلی رو هَم مشآهده نمآیید.بـﮧ یِک پآتـوق ایرآنی برآی همـﮧ خُوش آمدیـد.
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  hello.i am reyhaneh.I am a Iran!an Muslïm gïrl.i'm a happ¥ gïrl anÐ ver¥ l0vely.We worshïp G0d.0ur scrïpture is the Quran. Our pr0phets is، N0ah ، M0ses،Jêsus،Äbrαhαm،Mohammαd
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  Making Time Web:
  Saturday, January 21, 2012
  زمان ساخت وب(شمسی):
  1-بهمن-1390
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  ****پروفآیل هم فـــــعآلــــــــه****
  ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
  ·•●اِفتخآرآت این وِب●••
  1-چآدری شدن یک دُختر بدحجاب
  2-با حجاب تر شدن یک دختر چادری
  3-تغییر مطالب وبلآگ های سرگرمی به مطآلب مَذهبی
  4-چادری شدن زهراجون
  5-چادری شدن پرینازجون
  6-چادری شدن ساراجون
  7-چادری شدن رویاجون(مدیروب ستاره های آسمانی)
  8-چادری شدن اِلهام کشاورز
  9-چادری شدن fatemeh khanom
  10-چادری شدن آرزو محمدی خواه
  11-چادری شدن زینب جان
  12-چادری شدن همراه با پوشیه زدن النار جان از قم
  13-چادری شدن واله نعمتیان
  14-چادری شدن و پوشیه زدن خانم جمیله منزوی(مجری صدا و سیما)
  15-(..شاید شما جز نفرات بعدی باشید!....)
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :

   ملکه حجاب